Truyền máu chỉ là một giải pháp trong điều trị

By | July 19, 2016

Sử dụng biện pháp hồi sức hữu hiệu ở những bệnh nhân mất máu cấp (dịch thay thế, oxy, w…) trong khi đánh giá nhu cầu truyền máu.
Quyết định truyền máu phải dựa trên những hướng dẫn quốc gia về sử dụng máu trong lâm sàng liên quan đến nhu cầu của bệnh nhân.
Giảm tối đa sự mất máu để giảm nhu cầu truyền máu.
Sử dụng biện pháp hồi sức hữu hiệu ở những bệnh nhân mất máu cấp (dịch thay thế, oxy, w…) trong khi đánh giá nhu cầu truyền máu.
Mặc dù quan trọng, nhưng giá trị Hb không phải là yếu tố quyết định duy nhất để bắt đầu truyền máu. Quyết định truyền máu phải dựa vào nhu cầu làm giảm nhẹ các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng cũng như ngăn ngừa được bệnh chứng và tử vong.
Thầy thuốc nên nắm được những nguy cơ mà việc lan truyền các tác nhân nhiễm khuẩn có sẵn trong máu.
Chi chỉ định truyền máu khi lợi ích của nó vượt trội so với nguy cơ.
Nên có một người được đào tạo để theo dõi bệnh nhân đang được truyền máu và xử trí ngay tức khắc nếu xảy ra bất cứ tác dụng phụ nào (trang 53).
Thầy thuốc phải ghi lại lý do truyền máu và tìm kiếm các tác dụng phụ (trang 54).
Chỉ định truyền máu.
Chỉ định truyền máu dựa trên những hướng dẫn quốc gia về sử dụng máu trong lâm sàng và nhu cầu của bệnh nhân.
Trước khi chỉ định truyền máu hoặc những sản phẩm của máu cần ghi nhớ những điều sau:
Hy vọng cải thiện tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.
Những phương pháp làm giảm tối đa sự mất máu nhằm giảm nhu cầu truyền máu.
Lựa chọn những phương pháp điều trị khác, bao gồm truyền dịch tĩnh mạch thay thế hoặc Oxy, trước khi quyết định truyền máu.
Chỉ định truyền dựa vào tình huống lâm sàng đặc hiệu hoặc các kết quả xét nghiệm đặc biệt.
Nguy cơ lây truyền các tác nhân nhiễm khuẩn có trong máu như HIV; viêm gan, giang mai.
Lợi ích của việc truyền máu so với nguy cơ của nó đối với bệnh nhân.
Lựa chọn cách điều trị khác nếu không có sẵn máu.
Cần có một người đã được huấn luyện để theo dõi bệnh nhân và xử trí ngay lập tức nếu xảy ra phản ứng dịch truyền.
Sau cùng: trong trường hợp không chắc chắn, hãy tự đặt câu hỏi: Bản thân mình có chấp nhận truyền máu này cho mình hay con cái mình trong trường hợp đó không?
Theo dõi phụ nữ đang được truyền máu.
Khi truyền mỗi một đơn vị máu, phải theo dõi bệnh nhân ở những giai đoạn sau:
Trước khi bắt đầu truyền.
Lúc bắt đầu truyền.
15 phút sau khi bắt đầu truyền.
Ít nhất mỗi giờ trong lúc truyền.
Mỗi 4 giờ sau khi hoàn tất việc truyền máu.