Bài tập để tăng lực photon của sóng vô tuyến

By | August 16, 2017

Gửi nó đi qua thần kinh thị giác của các sừng não và tại võng mạc. Vì là cái ý nghĩ có ý thức hay là sóng bê ta, đầu tiên nó được chuyển đổi trong võng mạc bạn thành sóng vô tuyến trước khi được phóng ra bên ngoài bạn và các sóng vô tuyến là các tia sáng hay photon.
Nhưng đồng thời, phát động vói các sóng vô tuyến, khi nó được chiếu ra, một tên lửa chỉ huy nổ to của quyền lực tâm thần đẩy mạnh các photon của sóng vô tuyến với tất cả các lực để cái nọ va vào cái kia với hai lần mạnh hơn (và 2 lần nhanh hơn) như thế làm ngắn chiều dài của sóng vô tuyến đi một nửa. Cái này lại làm tăng đôi năng lượng và chất nóng do tự sản xuất ra và mang các thông điệp hoặc các lệnh điều khiển đến Nam với lực photon gấp đôi lúc trước.
Vì rằng các sóng vô tuyến của mỗi một thông điệp hoặc lệnh là khác nhau, nó tạo ra các độ năng lượng khác nhau khi nó vào võng mạc của Nam. Kết quả là nó tạo ra một điện thần kinh tại võng mạc khác hẳn với mọi kích thích khác và như thế nó nhận thông điệp của bạn gửi cho nó.
Chỉ cần bảo đảm rằng bạn nhìn rõ cái tên lửa chỉ huy của quyền lực tâm thần hoàn thành tất cả các cái đó, và nó sẽ làm.
Các sóng vô tuyến cũng dùng để chữa bệnh từ xa do hai lẽ, một là do nó qua được các chất lỏng và đặc và khoảng cách không giảm được cường độ của nó dễ dàng. Các sóng vô tuyến là các sóng truyền đi thông điệp về ý tưởng hoặc các hiệu lệnh của bạn hoặc mang đến bạn cho như sóng của một máy thu thanh.
Làm cách nào lôi được vợ (hoặc chồng) về khi mà người đó đang bị một người tình theo đuổi không mệt mỏi. Ví dụ như vợ bạn lâu nay hay xa lánh bạn và tối nào cũng ra đi không lý do chính đáng. Bạn cũng đã rõ là vợ và tình nhân hay đến chỗ nào đó vào một giờ đã khuya. Tuy vậy bạn vẫn yêu vợ và cả cô ta cũng yêu bạn.
Lần sau khi cô ta đi chơi với một vẻ đáng nghi bạn cố đoán xem cô ta đi đâu. Và quan trọng hơn nữa là bạn sẽ cố tạo ra hình ảnh đó trong tâm trí bạn một cách rõ nét về vợ bạn lúc đó. Bây giờ bạn tạo ra một quang cảnh rất tình cảm giữa bạn và vợ bạn trước đây. Tạo ra cảnh đấy một cách đập vào mắt mà bạn có thể nhìn thấy các chi tiết, đặc biệt là một nét vui vẻ và xúc động của vợ bạn lúc đó và cả ý định, các phản ứng cao độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *