Bộ tóc điều chỉnh khuyết tật của khuôn mặt

By | January 2, 2016

Làm bồng kép là phân mỗi làn nếp thành bốn hoặc năm mẻ nhỏ, tùy theo độ lớn của mớ tóc khởi đầu, rồi làm bồng từng mẻ nhỏ đó (hình 64). Muốn chải nhẵn mẻ ngoài, ta gom các mẻ tóc nhỏ đó lại rồi cuộn vào bàn tay mà chải như đã nêu ở hình 62.
Làm bồng kép, bằng cách làm từng phần nhỏ, được dùng khi ta muốn tăng thêm nhiều thể tích cho một làn nếp.
Chú ý là ta có thể làm bồng một phần nào đó cũa mớ tóc. Thí dụ khi muốn tăng thể tích của đuôi tóc thì ta chỉ cần làm bồng các đuôi tóc đó (hình 65).
Trong một số trường hợp tóc không đủ dày rậm và không chịu được sự làm bồng thì dùng một hoặc nhiều miếng xốp (hình 66) để độn cho bồng tóc rồi lấy tóc phủ lên cho có đủ thể tích làn nếp cần thiết.
Còn một điều mà người thợ uốn tóc không bao giờ được quên là nhát lược cuối cùng có tính chất quyết định tạo nên hình dáng chuẩn của bộ tóc. Nhát lược cuối cùng đó tạo cơ hội để mọi người thấy thêm một lần nữa tầm hiểu biết và nhận thức thẩm mỹ của người thợ uốn tóc.
Tùy theo nguồn cảm hứng tưởng tượng ra những làn nếp tóc uốn, được gợi lên từ khuôn mặt khách, người thợ uốn tóc có thể tạo nên một bộ tóc vào cỡ “tác phẩm” đối với khách và đồng nghiệp của họ.
Uốn tóc xem ra có vẻ như một môn kỹ thuật tiêu chuẩn hóa và cơ khí hóa, thế nhưng bộ tóc của khách lại chẳng có bộ nào giống bộ nào, kể cả cùng một loại kiểu, kích cỡ… Điều này cho thấy mọi cái nằm tiềm ẩn trong nghệ thuật “đưa lược”. Nghê thuật này người thợ uốn tóc đạt được bằng cách coi làm tóc cho khách, hoặc người khác, như làm cho chính mình. Kết quả này chỉ đạt được sau một thời gian dài thực hành và quan sát.
Bộ tóc điều chỉnh khuyết tật của khuôn mặt
Mỗi khuôn mặt thường có những khuyết tật riêng mà bộ tóc có thể điều chỉnh lại cho nhìn đẹp mắt. Một khuôn mặt dài lại có vẻ đầy đặn khi có bộ tóc phình ra hai bên. Một khuôn mặt tròn lại trở nên có vẻ trái xoan với bộ tóc cao và không có khung diềm tóc ở hai bên. Người có làn da, vai, gáy đẹp tùy lúc có thể để tóc uốn dài nửa hở nửa kín, hoặc vén búi gọn lên…
Chính vào lúc đưa lên nhát lược cuối cùng, qua nhìn ngắm vào gương, người thợ uốn tóc cần thấy được điều gì cần phải làm để điều chỉnh dịu bớt đi các khuyết tật đó.