Cách làm làn sóng tóc uốn

By | December 27, 2015

Muốn làm làn sóng tóc uốn ở chỗ nào trên bộ tóc thì nơi bắt đầu uốn múi tóc xoăn phải cao hơn chỗ nếp đó khoảng 1 cm bởi vì làn sóng tóc có khuynh hướng chùng xuống.
Theo kinh nghiệm của Pourrierè, với tóc dài hơn 5 -6 cm thì nên cuộn tóc từ chân tóc để cho nếp sóng cứng hơn ở chân tóc và làn nếp bền hơn, nhất là đối với làn nếp mái trước của bộ tóc. Ngược lại, khi làm gáy xoăn và tóc cứng dựng thì nên cuộn tóc ở đuôi hoặc giữa mớ tóc.
Đối với mọi hình dạng múi tóc xoăn, đều cần phải chỉnh cho chân tóc đi xuôi theo chiều làn nếp sóng định làm của bộ tóc.
Uốn xoăn chân tóc
(lấy ví dụ tóc rẽ ngôi bên phải)
Hình 24 – nâng múi tóc theo chiều tóc
Mỗi múi tóc lấy phải có hình vuông đều đăn, tách biệt rõ nét để công việc uốn được gọn gang, sạch đẹp, dễ chải chuốt.
Hình 25 và 26 – đặt ngón tay thẳng góc ở chân múi tóc và cuộn dẹt múi tóc xung quanh ngón tay trỏ thành nhiều lớp. Khi bắt đầu cuộn, phải cuộn múi tóc theo chiều hướng làn sóng tóc dự định uốn.
Hình 27 – khi đã cuộn xong múi tóc vào đầu ngón tay trỏ thì dùng ngón tay cái giự đuôi múi tóc cuốn cho múi tóc không bị xổ ra.
Sau đó, dùng kim cài giữ múi tóc cuốn theo hai cách như sau.
Hình 28 – cách cài giữ múi tóc cuộn bằng hai kim cài bắt chéo nhau để giữ cho múi tóc cuộn không bị xổ ra là cách cài giữ ít bị xổ tóc nên thường được dùng nhiều.
Hình 29 – cách cài giữ múi tóc cuộn bằng một kim. Xuyên kim, gài qua phần đuôi tóc luồn hơi nhô ra ở giữa múi tóc cuộn. Phải khéo tay mới cài giữ múi tóc bằng một kim và phải làm cẩn thận vì múi tóc cuộn dễ bị biến dạng. Khi đã quen tay thì cách cài giữ bằng một kim lại nhanh hơn và kinh tế hơn.
Các múi tóc uốn ở chân tóc hoặc giữa tóc hay ở đuôi tóc đều có thể cài giữ bằng hai cách đã nêu trên tùy theo người làm.
Uốn xoăn giữa múi mớ tóc
Hình 30 – kẹp múi tóc (cũng lấy theo hình vuông như đã nêu ở trên) vào giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay phải, rồi cuốn từ giữa múi tóc nhiều vòng cho tới đuôi tóc và mỗi vòng cuốn xong lại kẹp vào giữa hai đầu ngón tay cái và trỏ.
Hình 31 – khi cuộn hết đến đuôi tóc thì tiếp tục cuộn cùng một chiều về phía chân tóc cho đến khi hết.