Cách uốn một số kiểu tóc mẫu điển hình

By | January 6, 2016

Tiếp đến, đo kích thước phần lõm nằm giữa mỏm trán và mỏm thái dương (hình 94). Sai số đo kích thước tùy theo tóc thái dương tỉa nhẵn hay tỉa vừa phải.
Cuối cùng, đo kích thước lõm nằm giữa móm thái dương và mỏm tai trên (hình 95).
Trên đây là năm kích thước để làm tóc giả biến dạng một nửa hoặc biến dạng ba phần tư.
Làm tóc giả biến dạng hoàn toàn, thì cũng lấy năm kích thước nêu trên và lấy thêm kích thước của gáy (hình 96)
Làm bộ tóc giả thì lấy tất cả sáu kích thước kể trên và lấy thêm kích thước từ tai nọ đến tai kia qua đỉnh đầu (hình 97) và kích thước từ trán tới gáy (hình 98)
Chú ý lấy các kích thước đó cho thật chính xác theo đúng các điều đã nêu ở trên với khối tóc được phân bổ đều đặn không có chỗ quá dày hoặc quá mỏng, bởi vì bộ tóc giả làm theo kích thước sai sẽ không thể nào dùng được.
Chương 3
Cách uốn một số kiểu tóc mẫu điển hình
Nghệ sĩ uốn tóc Pháp Albert Pourrìere nhận định: “Thời trang tóc uốn thịnh hành từ những năm 1920 đã tiến triển biến đổi không ngừng nhưng vẫn bắt nguồn từ những kiểu mẫu cổ được ưa thích rồi cải biến đi”
Qua những kiểu tóc uốn cổ xưa nay, ta có thể biết được thời trang đã qua từ đầu thế kỉ 20, và giúp cho những người yêu thích nghệ thuật uốn tóc suy ngẫm để cảm hứng tưởng tượng làm ra những kiểu tóc uốn cải biến cho mình và cho người khác, tùy theo thị hiếu thời trang.
Sau đây là một số kiểu tóc uốn cổ, trong đó có những kiểu còn được nhiều người ngày nay ưa thích, nhất là kiểu Hollywood…
Kiểu gáy tóc ngắn
Đây là kiểu tóc uốn hất lên ở mái trước và các mái bên, có tóc ngắn ở gáy uốn thành làn nêp đứng theo hình 99, hình 100, hình 101. Kiểu này được coi là biến thể chính của các kiểu tóc uốn hất lên đều. Kiểu này làm thoáng thoát khuôn mặt và gáy.
Làn nếp các mái phải và trái được tạo thành bởi các mẻ tóc xoăn hất lên đỉnh đầu rồi gài ghim và làm theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp ở mái bên hình 36. Cách uốn trên đỉnh đầu theo như cách uốn mái trước ở các hình 45, 46, 47, 48.
Cách uốn làn nếp sóng ở gáy theo các hình 53, 54.
Kiểu “đầu nhỏ”
Kiểu “đầu nhỏ” nghĩa là thật khít với thể tích đầu (hình 102), ít thoáng thoát thái dương, các mái bên và gáy nhưng trán được tô điểm bằng mớ tóc cuộn xoăn và mảnh (hình 103).