Đánh giá cổ tử cung

By | August 19, 2016

Đánh giá cổ tử cung Tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 5 phút cho đến khi huyết áp hạ, nhắc lại mỗi giờ nếu cần hay cho Hydralazin 12,5 mg tiêm bắp mỗi 2 giờ nếu cần.
Nếu huyết áp tâm trương là >110 mm Hg cho thuốc hạ áp, mục đích là giữ cho huyết áp tâm trương giữa 90-100 mm Hg để tránh xuất huyết não.
Hydralazin là thuốc được chọn lựa.
Cho Hydralazin 5 mg tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 5 phút cho đến khi huyết áp hạ, nhắc lại mỗi giờ nếu cần hay cho Hydralazin 12,5 mg tiêm bắp mỗi 2 giờ nếu cần.
Nếu Hydralazin không có sẵn, cho:
Labetolol lOmg tiêm tĩnh mạch:
Nếu đáp ứng chưa tốt (huyết áp tâm trương còn trên 110 mm Hg), sau 10 phút cho thêm 20 mg Labetolol tiêm tĩnh mạch.
Tăng liều lên 40 mg và sau đó 80 mg nếu đáp ứng vẫn không tốt sau 10 phút của mỗi liều.
Hoặc Nifedipin 5 mg ngậm dưới lưỡi.
Nếu đáp ứng chưa tốt (huyết áp tâm trương còn trên 110 mm Hg) sau 10 phút, thêm 5 mg nữa dưới lưỡi.
Chú ý: Xin lưu ý là Nifedipin có khả năng tương tác với magnesi sulfat dẫn đến hạ huyết áp.
Chấm dứt thai kỳ.
Nên chấm dứt thai kỳ ngay khi tình trạng sản phụ ổn định. Trì hoãn việc chấm dứt thai kỳ để chờ thai trưởng thành sẽ làm tăng nguy cơ cho cả mẹ và thai. Chấm dứt thai kỳ được thực hiện không cần tính đến tuổi thai.
Trong tiền sản giật nặng, nên chấm dứt thai kỳ trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu có triệu chứng. Trong sản giật, nên khởi phát chuyển dạ trong vòng 12 giờ sau co giật.
Nếu cổ tử cung thuận lợi (mềm, mỏng, mở 1 phần), phá ối bằng que có mốc hoặc kẹp Kocher và gây chuyển dạ bằng oxytocin hay prostaglandin (trang 319).
Nếu không đẻ đường âm đạo được trong vòng 12 giờ đối với sản giật và 24 giờ đối với tiền sản giật nặng, chấm dứt thai kỳ bằng mổ lấy thai (trang 349).
Nếu nhịp tim thai bất thường (dưới 100 hay trên 180/ phút), mổ lấy thai (trang 349).
Nếu cổ tử cung không thuận lợi (cứng, dầy, đóng) và thai còn sống, mổ lấy thai (trang 349).
Nếu gây mê cho mổ lấy thai không an toàn hoặc nếu thai nhi chết hoặc quá non tháng:
Nên cố gắng cho đẻ đường âm đạo.
Nếu cổ tử cung không thuận lợi (cứng, dày, đóng), làm mềm cổ tử cung bằng cách dùng misoprostol, prostaglandin hay đặt ống thông Foley (trang 329).
Chú ý: Nếu mổ lấy thai được tiến hành, phải chắc rằng:
Không có rối loạn đông máu.
Có thể gây mê toàn thân an toàn. Gây tê tuỷ sống thường có nguy cơ hạ huyết áp. Có thể giảm nguy cơ này bằng cách truyền dịch đầy đủ (500 – 1000 ml) trước khi gây tê (trang 311).
Không nên gây tê tại chỗ hoặc dùng Ketamin cho sản phụ bị tiền sản giật hoặc sản giật.