Để vừa lòng khách đến

By | January 27, 2016

Nữ giới ở nhiều nơi không quản tốn kém, đợi chờ … nhờ lộc khối óc, bàn tay “thợ cả” làm cho mình đẹp thanh lịch lên gấp bội qua mái tóc.
Lúc bấy giờ, khách nào đến cửa hiệu, dù là đến chậm sau người khác, cũng đều muốn mình được làm tóc ngay vì họ còn biết bao công việc phải làm không thể ngồi đợi để thời gian trôi đi vô ích. Thế là mọi sự đổ vào đầu người thợ uốn tóc được khách tôn sùng, mà những người thợ cả tiền bối đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu.
Không thể để cho khách ra đi rồi trở lại vào giờ sau hoặc ngày mai… bởi vì khách chỉ muốn mình được làm tóc ngay tức khắc, không phải chờ đợi. Để vừa lòng khách đến, vấn đề rút lại đơn giản cho người thợ cả là biết cách tổ chức làm cho nhanh gọn vì trong nghề uốn tóc, tốc độ cũng quyết định sự chiến thắng.
Khi đông khách, cần dự kiến quy trình làm việc để sau khi tháo dỡ tóc cho từng khách hàng sẽ tùy tình hình mà thúc đẩy cho nhanh hoặc làm chậm lại các khâu uốn nhuộm, tráng, xả … tóc cho từng người khách. Giống như người nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc, người thợ cả dùng mắt, lời hoặc cử chỉ ngắn gọn ra hiệu để chỉ đạo sự diễn biến các công đoạn cần thiết và nối tiếp nhau cho thật sít sao để uốn tóc cho khách chóng xong ra về.
Chẳng hạn, người thợ cả phải định trước mất năm phút gội dầu cho khách nhuộm tóc, hai mươi phút cho khách uốn tóc nếp bền đến trước, đồng thời lại ra lệnh cho người khách thứ ba được xức đầu hoặc chải chuốt… Nối tiếp dồn dập nhau để khách không phải chở đợi nhiều. Như vậy, người thợ cả phải biết cách đưa xen việc nọ nối tiếp việc kia của nhiều khách sao cho thật ăn khớp nhịp nhàng, tránh không để cho khách thấy thợ có chủ định chăm nom nặng tình với người này, nhẹ lòng với người kia, chưa kể việc thợ cả phải tỏ vẻ đón mời khi khách mới bước vào cửa hiệu.
Còn người phụ việc thợ cả, cũng ví như nhạc công trong một dàn nhạc, trong khi đang làm phần việc mình được giao, người phụ việc phải luôn luôn để ý đến chủ hiệu và người thợ cả đế tiếp nhận các tín hiệu làm chậm lại hoặc nhanh hơn công việc đang làm vì một nguyên cớ bất ngờ nào đó.
Điều này cho thấy, người thợ uốn tóc hiện đại phải có (và đạo tạo) bên mình các người thợ phụ việc có hiểu biết nghề và tinh thần kỷ luật đáp ứng các điều kiện có thể uốn tóc cho nhiều khách vừa được lòng trong một lúc.