Kiểu “chim đại bàng non”

By | January 7, 2016

Cách làm kiểu “đầu nhỏ” như sau:
Rẽ một đường ngôi giữa ngắn. Uốn tóc ở hai bên đường ngôi theo cách uốn mái phải buông xuống như các hình 37, 38, 39. Đó là cách uốn đường ngôi bên nhưng cũng thích hợp với đường ngôi giữa và đường ngôi lệch ba phần tư nếu các làn nếp định làm cũng giống như làn nếp của mái bên.
Các làn nếp của gáy đều hất lên phía đỉnh đầu theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp ở đỉnh đầu và mái bên như các hình 35 và 36 và uốn cùng chiều với các làn nếp của các mái bên.
Tháo dỡ tóc sau khi uốn thuốc xong theo các chỉ dẫn ở hình 58.
Chải thật kỹ tất cả tóc phía sau. Rẽ một đường ngôi phải, bắt đầu uốn tóc từ đường ngôi trên đỉnh.
Đối với kiểu “đại bang non”, nếu tóc quá ngắn, tức là chỉ dài 5 cm, không cần phải làm khởi đầu của làn sóng tóc uốn. Trong trường hợp này, uốn trực tiếp tất cả tóc theo cùng một chiều và theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp như các hình 35 và 36.
Nếu tóc mọc dài ra từ kỳ uốn trước thì uốn các mớ tóc hàng khởi đầu ngược chiều để làm nổi làn sóng tóc uốn. Ở đỉnh đầu, uốn theo hình 45, 46, 47, 48.
Đối với mái phải thì theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp, uốn hất lên như hình 36. Bộ tóc uốn xoăn tất cả hất lên đỉnh đầu.
Mái trái tiếp tục uốn xoăn hất lên đỉnh đầu. Kết thúc gáy đến tận chỏm đuôi tóc. Khi tháo dỡ các mớ tóc cuốn thì chải toàn bộ tóc về phía đỉnh đầu. Chải các mớ tóc xoăn theo chiều đi lên. Muốn làm dịu các làn nếp thì tách tóc thành các nếp cuộn bồng nhỏ để làm nổi rõ bộ tóc được uốn.
Kiểu “chim đại bàng non” phải có một phần được chải chuốt ngay từ đầu để tạo hình dáng. Phần còn lại, có thể cho mờ ảo. Kiểu này cần phải tạo tương phản cho nên các phần khởi đầu làn nếp phải làm nổi rõ như các hình 104, 105, 106.
Kiểu “Hollywood”
Rẽ ngôi trái hoặc phải. tách lấy một mớ tóc bên trái đem cuộn lại theo các chỉ dẫn ở các hình 37, 38, 39 của mái phải buông xuống.
Mái phải cũng làm giống như mái trái. Hai hàng mớ tóc đầu tiên được uốn xoăn chân tóc để làn sóng được bền hơn ở điểm khởi đầu.
Đối với gáy, tiếp tục cuộn các mớ tóc thành làn nếp xoăn ốc thành các cuộn tóc xoăn thấp dần và khác nhau tùy theo yêu cầu của khách có bộ tóc cao hay thấp.