Kiểu ngắn hất cao

By | January 9, 2016

Các làn nếp hất lên ở các mái bên, gáy vấn thành làn nghiêng, rộng, đuôi các mớ tóc được uốn như hình 120.
Cách uốn kiểu này như sau. Tất cả các mớ tóc được quấn theo cùng một chiều, hướng lên phía đỉnh đầu, quấn xoăn đuôi tóc hoặc quấn xoăn chân tóc đều đạt kết quả như nhau.
Làn nếp ở đỉnh đầu được uốn theo cách uốn mái trước như các hình 45, 46, 47, 48
Mái phải cũng như mái trước được uốn theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp, tành các cuộn gài bằng ghim nằm gần sát chân tóc, để tạo thành các làn nếp hất lên khi tháo dỡ tóc theo hình 36
Kết thúc uốn theo các hình 121, 122 và 123
Đây là kiểu tóc hoàn toàn hất lên (rất mát), tất cả các làn nếp của các mớ tóc đều hướng lên phía trên. Cách làm như sau:
Rẽ một đường ngôi phải. Bắt đầu uốn từ đỉnh đầu bằng cách cuộn các mớ tóc theo cách uốn mái trước, như các hình 45, 46, 47 và 48.
Uốn các mái bên hất lên bằng cách cuộn các mớ tóc cùng một chiều theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp như hình 36
Các làn nếp ở gáy được uốn hất lên theo cách uốn gáy hất lên ba phần tư bằng các mớ tóc uốn lên phía đỉnh đầu như các hình 51 và 52
Tháo dỡ tóc sau khi uốn xong như đã nêu ở trên.
Kết thúc kiểu uốn tóc như các hình 124, 125 và 126
Kiểu mái tóc hất lên
Cách tô điểm mái trước gợi lại hình dáng kiểu “vầng hào quang” hồi đầu thế kỷ 20 theo hình 127
Muốn uốn kiểu này, nên rẽ đường ngôi bên phải vì nó sẽ bị mất đi khi tháo dỡ tóc sau khi uốn.
Tiếp đó, bắt đầu uốn từ đỉnh đầu theo cách uốn mái trước như các hình 45, 46, 47 và 48
Các mái bên được uốn hất lên theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp như hình 36
Gáy được uốn lên theo cách uốn gáy hất lên ba phần tư như các hình 51 và 52
Tháo dỡ tóc như đã nêu
Kết thúc kiểu tóc uốn như các hình 128 và 129
Kiểu ngắn hất dựng
Tỉa kỹ toàn thể bộ tóc, còn gáy tỉa tóc đến mức tối đa sao cho có thể, chải tóc làn nếp sóng ốp sát hình dáng của đầu theo hình 130
Uốn các mái bên và đỉnh đầu theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp như hình 35
Tháo dỡ tóc như đã nêu. Sau đó, gom các mớ tóc uốn lại đem làm bồng rồi làm thành một vài mớ tóc xoăn to nổi rõ lên nhiều hay ít tùy theo làm bồng nhiều hay ít.