Kiểu tóc trẻ cổ điển

By | January 11, 2016

Đây là kiểu tóc có chùm tóc xoăn tô điểm gáy như hình 141
Cách làm kiểu tóc này như sau :
Muốn cho bộ tóc được đủ tầm cỡ, tóc gáy phải dài từ 8 đến 12 cm. Rẽ một đường ngôi phải. Bắt đầu uốn từ trên đỉnh đầu theo cách uốn mái trước như các hình 45; 46; 47 và 48.
Các mớ tóc của các mái bên có đường nét tóc hướng về phía đỉnh đầu nhưng được quấn xuống về phía gáy. Các mớ tóc được ghim gài nằm dẹt.
Tóc gáy được chải vấn viền để làm nổi hình dáng đầu, quấn xoăn trực tiếp ngay dưới nét dáng đó sao cho các cuộn tóc xoăn của các mái bên được ghim theo khuôn mặt thành khung diềm.
Tháo dỡ tóc sau khi uốn theo chỉ dẫn đã nêu trên. Kết thúc kiểu tóc theo hình 143.
Kiểu tóc catogan (buộc tóc gáy)
Làn nếp của các mái bên được uốn theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp như hình 36
Rẽ hai đường ngôi bên và tiến hành uốn mái trước theo các hình 45; 46; 47 và 48
Mái gáy được vén theo hình dáng của đầu và uốn mái xoăn ở phía dưới. Sau khi tháo dỡ, mái gáy được vấn thành búi tóc (loại búi tóc đơn, hoặc kép đôi kép ba như hình 67 và 78
Kết thúc kiểu tóc như các hình 144, 145 và 146
Kiểu trang sức trán và gáy
Kiểu này thoáng ở các mái bên nhưng trán được tô điểm bằng một múi các mớ tóc cuốn vặn với một họa tiết các mớ tóc xoăn trùm lên hết gáy. Cách làm như sau. Rẽ mỗi bên một đường ngôi và quấn xoăn hoàn toàn các mớ tóc trên đỉnh đầu.
Các mái bên được uốn hất lên theo cách uốn làn ban đầu trực tiếp như hình 36
Gáy được uốn thành các mớ tóc xoăn rất thấp, đuôi tóc vấn lại theo hình 147
Tháo dỡ tóc bắt đầu từ đỉnh đầu trở đi nhằm tạo thành các mớ tóc xoăn tự nhiên tô điểm tùy theo hình dáng của khuôn mặt. Nếu khuôn mặt khô đanh thì làm các mớ tóc cuộn xoăn nhỏ và mảnh. Nếu khuôn mặt hiềndịu thì cuộn các mớ tóc xoăn lớn
Gáy uốn các mớ tóc xoăn bình thường rồi tách lấy mỗi bên một dải tóc nhỏ rộng khoảng 1 đến 2 cm. Bắt néo hai dải tóc đó với nhau và ghim gài giữ chổ cố định hai dải gặp nhau đó bằng một vài ghim gài theo hình 148
Muốn vấn uốn được dễ dàng thì làm theo cách vấn gáy làn nghiêng rồi búi tóc như các hình 85, 86 và 87
Kết thúc kiểu uốn tóc như hình 149
Kiểu tóc có búi tóc