Làn nếp các mái bên hất lên

By | January 12, 2016

Tóc đỉnh đầu được uốn theo cách làm mái trước như các hình 45; 46; 47 và 48 nhưng hơi nghiêng. Chú ý một vài mớ tóc xoăn nhỏ làm tua diềm nhẹ nhàng như hình 150.
Mái tóc gáy được để thật thẳng lúc khởi đầu.
Tháo dỡ tóc đỉnh đầu và các mái bên theo cách chải thông thường.
Gài chốt theo cách vấn búi tóc như các hìn 67; 74 rồi đính gài một họa tiết tóc giả có hình nhánh, vấn xxoắn hoặc tết bện.
Muốn làm dễ dàng, cần làm xong búi tóc hoặc họa tiết rồi mới đem gài trực tiếp vào chốt búi tóc cho tương xứng.
Mái gáy kéo dài thưởng hay được dùng để tạo thêm dáng cho làn nếp tóc uốn; nhất là khi khách có gáy hơi to, như hình 151.
Khi gáy rất mảnh, nên làm làn nếp mái tóc gáy to ngang. Điều này phụ thuộc vào khiếu thẩm mỹ và óc quan sát của người thợ uốn tóc.
Kiểu phóng tác ở gáy
Mái gáy là phần của bộ tóc dành để phối hợp các cách trang điểm rất khác biệt nhau và thường thường là bất ngờ nhất. Hình 152 là một kiểu mái gáy có họa tiết trang điểm phối hợp một cách cầu kỳ
Làm kiểu này bằng cách vấn cuốn toàn mái gáy theo cùng một chiều, còn các mái bên được uốn theo cách trực tiếp.
Kiểu tóc tết bện với mớ tóc giả
Kiểu này được tạo thành nhờ hai mớ tóc giả khác nhau: một là dạng nhánh để tô điểm mái trước và đỉnh đầu, còn mớ kia là dạng tóc tết bện vặn xoắn để trang sức mái gáy.
Ta cũng có thể lấy một mớ tóc trơn đem phân làm ba nhánh rồi làm theo cách như sau. Sau khi gài cố định cho nhẹ nhàng mớ tóc vào phía sau đỉnh đầu thì lật một nhánh của mớ tóc đó ra làm mái trước. Còn hai nhánh kia được tết xoắn lại thành dạng búi tóc vấn vặn cho mái gáy theo hình 153
Đối với cả hai trường hợp (dùng một mớ tóc hoặc hai mớ tóc giả) ta đều phải chải tóc hai mái bên hất lên để che một phần mớ tóc giả và che điểm gài chốt mớ tóc giả.
Cũng cách làm như vậy với các mớ tóc giả ta có thể làm nhiều kiểu phóng tác khác nhau. Tùy theo khiếu thẩm mỹ mà người thợ uốn tóc sẽ làm cho các thứ đồ trang sức hài hòa với khuôn mặt và bộ tóc của khách.
Kết thúc kiểu tóc tết bện với mớ tóc giả như các hình 154 và 155.
Cách trùm khăn voan cho cô dâu