Mái gáy hất lên ba phần tư

By | December 31, 2015

Riêng hàng tóc cuối cùng phải quấn các múi tóc ngược chiều với các múi hàng trên, do các nguyên nhân đã nêu ở trên.
Hình 51 – hình mái gáy hất lên ba phần tư theo công thức cổ điển, thao tác bằng ngón tay và lược
Cách uốn mái gáy hất lên ba phần tư như sau
Hình 52 – quấn các múi tóc hàng đầu tiên ngay sau tai, theo chiều ngược với chiều làn sóng tóc uốn. Tiếp theo, quấn các múi tóc của các hàng sau theo hướng đi chếch lên đỉnh đầu và ngược chiều quấn với hàng đầu.
Mái gáy nằm nghiêng (từ phải sang trái hoặc ngược lại)
Hình 53 – hình mái gáy nằm nghiêng theo công thức cổ điển, thao tác bằng ngón tay và lược
Cách uốn mái gáy làn đứng như sau
Hình 54 – hàng đầu, ở ngay sau tai, được quấn ngược chiều với làn sóng tóc uốn, còn các hàng kia phải quấn cùng chiều với làn sóng tóc uốn đi lên phía đỉnh đầu
Đường ngôi giữa
Hình 55 – hình đường ngôi giữa theo công thức cổ điển, thao tác bằng ngón tay và lược. Cách làm đường ngôi giữa như sau
Trước hết rẽ đường ngôi, sau đó uốn như uốn mái trước cho từng bên đường ngôi. Hàng múi đầu (ngay sát trán) để lại quấn sau cùng, ngược chiều với các hàng tiếp sau. Các múi của các hàng tiếp sau được quấn theo chiều của làn sóng tóc uốn hình 56.
Sau cùng, quấn hàng múi đầu ngược chiều với làn sóng tóc uốn hìn 57
Trên đây là những cách uốn của mọi phía bộ tóc, bao gồm mái trước, hai mái bên và mái gáy. Dù đường ngôi rẽ ở đâu, cách uốn đều giống nhau một điều là : hàng múi tóc quấn đầu tiên ngược chiều với làn sóng tóc uốn và ngược chiều quấn múi của các hàng tiếp sau. Làm như vậy là nhằm làm nổi rõ khởi đầu của làn sóng tóc uốn, và cần chú ý là chỗ nào tóc cần phẳng thì không uốn.
Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể làm khác đi là do chân tóc mọc khác thường. Trường hợp này rất ít khi gặp và đòi hỏi tài trí của người thợ uốn tóc xử lý thích hợp khi gặp phải.
Những thao tác rất đơn giản trên đây là những động tác cơ bản thường sử dụng.
Tháo dỡ tóc
Sau khi uốn và sấy thì tháo dỡ tóc
Muốn tháo dỡ chổ tóc quăn, ta nên dùng loại bàn chải tròn, thường gọi là “bàn chải Mỹ”, hoặc loại bàn chải khác đủ độ cứng để chải thấu suốt các múi tóc xoăn, bằng cách đưa bàn chải xuôi theo chiều làn sóng tóc uốn. Đưa bản chải và lược chải luân phiên để tháo dỡ tóc sau khi uốn sấy.