Mái phải hất lên

By | December 30, 2015

Theo kinh nghiệm, các làn nếp sóng ở gần khuôn mặt nên uốn xoăn chân tóc để làm nổi bật khấc đầu tiên của làn sóng tóc uốn.
Hình 40 – là hình công thức cổ điển của mái phải hất lên. Thao tác bằng ngón tay và lược.
Cách làm mái phải hất lên như sau.
Hình 41 – tách lấy hàng múi tóc đầu tiên song song với đường ngôi và làm theo cách uốn xoăn chân tóc. Khi làm chiều uốn xoăn chân tóc phải chú ý đến làn nếp sóng của bộ tóc, do đó, các múi tóc ban đầu phài quấn thật nằm và uốn lên phía đỉnh đầu. Các múi tóc ở các hàng phía trên đều quấn theo cùng chiều với nhau, kể cả múi hàng đầu tiên, ngay cạnh đường ngôi, theo cùng chiều với làn nếp sóng. Ngược lại, các múi tóc ở hàng dưới cùng phải quấn ngược chiều với múi của các hàng bên trên, bởi vì hàng cuối cùng này là nơi khởi đầu của làn sóng tóc uốn.
Mái phải làn nghiêng
Hình 42 – là hình công thức cổ điển của mái phải làn nghiêng thao tác bằng ngón tay và lược.
Cách uốn mái phải làn nghiêng như sau.
Hình 43 – các múi tóc hàng đầu, ngay sát trán, phải quấn ngược chiều với làn sóng tóc uốn, tức ngược chiều với chiều quấn các múi của hàng tiếp sau.
Để dễ làm, tách làm trước các hàng 2, 3 và 4 quấn các múi của các hàng này theo chiều của làn sóng tóc uốn, tức ngược chiều quấn các múi ở hàng đầu.
Hình 44 – kết thúc bằng cách quấn các múi hàng đầu ngược chiều với các múi của các hàng kia
Cách uốn mái trài làn nghiêng cũng giống như cách uốn mái phải làn nghiêng.
Mái trước
Hình 45 – là hình mái trước theo công thức cổ điển với làn sóng khởi đầu bồng lên, xưa kia có lúc làn sóng bẹt lại được ưa chuộng hơn, thao tác bằng ngón tay và lược
Muốn có mái trước sóng bồng thì phải quấn múi tóc hàng đầu ngược chiều với chiều làn sóng tóc uốn
Múi tóc được cuốn theo cách uốn xoăn chân tóc. Muốn uốn được dễ dàng, ta cũng tách múi hàng đầu để lại quấn sau cùng, ngược chiều với làn sóng tóc uốn (hình 46). Làm như vậy, còn tránh được các lầm lẫn về làn nếp tóc uốn (hình 47 và hình 48)
Mái gáy hất (từ dưới) lên
Hình 49 – là hình mái gáy hất lên theo công thức cổ điển, thao tác bằng ngón tay và lược
Cách uốn mái gáy hất lên làm như sau
Hình 50 – bắt đầu quấn từ phía đỉnh đầu trở xuống phía gáy, theo hàng ngang. Quấn lần lượt các múi tóc từ hàng trên xuống hàng dưới cùng chiều với nhau (theo chiều của làn sóng tóc uốn đi lên).