Tỉa mỏng bằng kéo tỉa

By | December 25, 2015

Muốn tỉa cho đều tóc thì phải lia lướt dao cạo cả trên lẫn dưới mớ tóc và giữa mớ tóc. Ở nước ngoài, theo sách báo, những thợ uốn tóc lành nghề ưa dùng dao cạo để tỉa mỏng tóc vì tỉa nhanh và hoàn chỉnh hơn tỉa bằng kéo tỉa và tóc uốn được đẹp hơn vì đuôi mớ tóc thon đều (hình 20 và 21).
Phải lướt dao nhẹ tay nhiều lần để tỉa tóc dần dần, không được hớt dao bập sâu thành những cái “hố” trên bộ tóc uốn, mà ta thường nói nôm na là “đầu cóc gậm”.
Tỉa mỏng bằng kéo tỉa
Tỉa bằng kéo thường bằng cách hơi làm bồng tóc để các tóc ngắn tách ra rồi dùng kéo tỉa, cắt dần từ đuôi đến chân tóc, từng mớ tóc một (hình 22).
Chú ý khi tỉa, kéo thường đẩy tóc về phía chân tóc. Dùng kéo cắt tóc từng tí một cho mớ tóc thon dần theo hình dạng loại kiểu tóc định làm của khách…
Tỉa bằng kéo tỉa hiện nay rất thông dụng với thợ uốn tóc, nhất là với những người mới vào nghề, tránh được những rủi ro tai hại do chưa quen dùng dao cạo hoặc kéo thông thường để tỉa tóc.
Tùy theo tầm mức tóc cần phải tỉa mà định khoảng cách các nhát kéo tỉa. Muốn tỉa nhiều tóc thì khoảng cách các nhát kéo tỉa sát gần nhau hơn : nhát nọ cách nhát kia khoảng 2cm (hình 23). Muốn tỉa ít tóc thì nhát nọ cách nhát kia 5cm. Muốn tỉa được nhiều tóc thì nhát kéo sau càng sát gần hơn nhát kéo trước, và tóc ai càng dày thì càng phải tỉa nhiều tóc hơn…
Sau khi tỉa xong từng mớ tóc, phải dùng lược chải mớ tóc đó để xem kết quả tỉa. Nếu mớ tóc tỉa chưa được như ý muốn thì phải tỉa lại cho đến khi thật vừa ý cho hợp với khuôn đầu kiểu tóc khách định làm. Bộ tóc uốn cho khách có đẹp hay không cũng có phần quyết định của việc tỉa tóc có thích hợp hay không.
Chương 2
Thao tác uốn tóc
Uốn nguội: bôi thuốc và làm múi uốn
Theo sách báo nước ngoài, các nghệ nhân uốn tóc (như Albert Pourrierè) cho rằng nhiều người đã lầm tưởng chỉ có công cụ mới quyết định chất lượng uốn tóc mà không thấy vai trò của người sử dụng các phương tiện đó. Tất nhiên ai cũng thấy công cụ là rất cần thiết, nhưng điều quan trọng lại ở chỗ người thợ phải biết cách và có óc sáng tạo sử dụng thích ứng các công cụ đó trong những trường hợp bất ngờ đầy khó khăn trở ngại.
Theo các nghệ nhân, muốn uốn tóc được tốt, người thợ phải nắm được những điều cần thiết.