Với tóc rất ngắn và hơi dày

By | January 4, 2016

Nếu tóc quá ngắn và hơi dày thì phân mái tóc thành hai phần rồi vấn lật sang bên cạnh hoặc xuống dư (hình 78) thành búi tóc kép.
Cách làm cũng như nêu ở trên, rồi làm bồng và vấn lật.
Vấn mái gáy
Vấn mái gáy không phụ thuộc vào tóc dài hay ngắn mà phụ thuộc vào cách tỉa tóc (tức độ dày của khối tóc), do đó muốn vấn mái gáy ta chỉ cần đem tỉa mái gáy cho thích hợp.
Hình 79 cho thấy dung khối và chiều dài bộ tóc
Chải toàn bộ mái tóc gáy từ tai phải sang tai trái. Vén tóc thành một mớ đem xoăn vặn rồi gài kim cho khỏi xổ ra (hình 80). Sau đó đem vấn đuôi của mớ tóc xoăn đó theo kiểu vỏ ốc thành búi tóc lớn. Có hai cách vấn gáy: Vấn gáy làn nghiêng trơn và vấn gáy làn nghiêng nhô đuôi tóc.
Vấn gáy làn nghiêng trơn là cuộn vấn tóc vào bên trong.
Vén toàn bộ tóc gáy về một chiều rồi dùng ngón tay vấn dần dần đuôi mớ tóc vào bên trong, với mớ tóc độn ở giữa thò đuôi trên đỉnh đầu (hình 81). Vén đuôi mẻ tóc độn thành một hoặc hai hay ba “vỏ ốc” tùy theo cỡ tóc và sự cân xứng của bộ tóc.
Khi tóc quá dày thì vấn theo kiểu này cho thanh thoát hơn.
Vấn gáy làn nghiêng với đuôi tóc nhô ra.
Cũng vấn như trên nhưng với mặt trái để đuôi mẻ tóc nhô ra (hình 83).
Gài cố định mớ tóc xoăn và kết thúc như hình 84. Có thể tùy ý làm các làn nếp ở bên phải hoặc bên trái với cùng một cách vấn.
Búi tóc thành mớ hoặc thành dải xoắn
Tách lấy ở mỗi bên một mẻ tóc nhỏ. Đem làm bồng ở phía trong và chải nhẫn bên ngoài rồi vặn xoắn (hình 85) sau gáy.
Vắt hai mẻ tóc vào gáy để làm điểm tựa cho búi tóc mới xoăn
Muốn vấn búi tóc thì tiến hành như làm hai dải xoăn sau gáy vừa nêu bằng cách quấn vén cẩn thận các mớ tóc ở hai bên vào cạnh tai để làm khung diềm (hình 86). Khi hai mớ tóc được gài vào đúng chỗ thì vặn xoăn các mớ của búi tóc. Biến cách của búi tóc mớ xoăn này là búi tóc bốn dải xoăn (hình 87) khi khách yêu cầu.
Muốn gài đồ trang sức thì: vắt hai mớ tóc đã vặn xoăn ở hai bên cho chập nhau đem gài vào gáy rồi đeo đồ trang sức vào chỗ gài đó.
Vấn mái bên hất lên
Muốn vấn mái bên hất lên, cần phải uốn các mớ tóc lên phái đỉnh đầu ngay vào lúc làm làn nếp ban đuầ như đã nêu ở hình 36.